این اعضای تیم تداوم و تحول عجب اعجوبه‌هایی هستند. من که حیران مانده‌ام به این بزرگواران. تقلب را چنان گسترده و ناشیانه انجام دادند که حتی اگر اسناد صوتی آقای امرخیل و شرکای ایشان هم منتشر نمی‌شد، به هیچ وجه قابل انکار نبود. هیچ عاقلی باور نمی‌کرد که در ولایت‌های جنوبی و مشرقی چنان انفجار عظیم جمعیتی و انقلاب فکری و سیاسی رخ داده باشد که فقط در ظرف دو-سه هفته تعداد واجدین شرایط رأی تا حدود چهار برابر افرایش یافته باشند و همه‌ی این تازه‌افزایش‌یافته‌ها هم طرفدار دکتر اشرف غنی احمدزی شده باشند. با این همه، سخنگویان تیم تداوم و تحول اما، تقلب را رد می‌کردند و می‌گفتند علت افزایش میلیونی آرای دکتر اشرف غنی در مناطق جنوب و شرق، شرکت گسترده‌ی زنان و طالبان و مهاجران در دور دوم انتخابات بوده است.

حالا که در اثر فشارهای داخلی و خارجی اصل وقوع تقلب و تفتیش آرا را پذیرفته‌اند، می‌گویند که ما با میانجی‌گری آقای جان کری توافق کرده‌ایم که همه‌‌ی آرا «بازشماری» گردد. ما توافق نکرده‌ایم که آرای واقعی از آرای جعلی جدا و «ابطال» هم بشود. ما «بازشماری» را پذیرفته‌ایم نه «ابطال» را. مثلا گفته می‌شود در جریان تفتیش آرا صندوقی را باز کرده‌اند که ۶۱۷ رأی داخل آن بوده. حدود ۵۹۰ رأی از دکتر اشرف غنی و بقیه از دکتر عبدالله. همه‌ی برگه‌ها با یک قلم علامت زده شده‌اند. براساس سه معیار پذیرفته‌شده، معلوم است که آرای این صندوق تقلبی است. در اینجا ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی و ناظرین بین‌المللی می‌گویند، آرای این صندوق باید باطل شناخته شود. اما اعضای تیم تداوم و تحول می‌گویند نه، ما ابطال را قبول نکرده‌ایم، فقط توافق کرده‌ایم که بازشماری شود!

در واقع اعضای تیم تداوم و تحول، تفتیش را برای تفتیش می‌خواهند نه برای تفکیک. این همان چیزی است که آقای فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون انتخابات از آن به عنوان کار عبث و بیهوده یاد می‌کند. به راستی اگر در نتیجه‌ی تفتیش، آرای جعلی از آرای واقعی تفکیک و ابطال نگردد، بازشماری آرا چه فایده‌ای دارد؟

اعضای تیم تداوم و تحول می‌گویند، بر فرض که ما علاوه بر تفتیش آرا، تفکیک و ابطال آرای جعلی را هم بپذیریم، صلاحیت این امر مربوط و منحصر به کمیسیون انتخابات است. معنای این سخن این است که ما دزد را داور دعوی انتخاب کنیم. اعضای کمیسیون انتخابات اگر مستقل و متعهد به اصول اخلاقی و قانونی می‌بودند که میلیون‌ها برگ رأی تقلبی را به نفع دکتر اشرف غنی احمدزی به صندوق‌ها نمی‌ریختند.

تیم تداوم و تحول، نظارت واقعی نمایندگان جامعه‌ی جهانی را هم قبول ندارد. می‌گویند ناظران بین‌المللی فقط حق دارند بیایند و روند بازشماری آرا را نگاه کنند و بروند. بیشتر از این نه حق اظهار نظردارند، نه حق شرکت در تصمیم‌گیری‌ها و نه حق باطل کردن آرای جعلی را.

به نظر می‌رسد مثلث تقلب (تیم تداوم و تحول، کمیسیون انتخابات و حلقه‌ی ارگ) چون می‌دانند که با رأی واقعی مردم نمی‌توانند به پیروزی برسند، تلاش می‌کنند به هر بهانه‌ای تن به ابطال آرای جعلی ندهند. از سوی دیگر کلی و مبهم بودن محتوای توافقات میان دو تیم اصلاحات و همگرایی و تداوم و تحول، زمینه را مساعد ساخته است برای سوءاستفاده‌ی این مثلث تقلب.

به خاطر همین مانع‌تراشی‌ها و مشکل‌آفرینی‌ها است که فعلا هم روند بازشماری آرا با کندی مواجه شده و هم مذاکرات سیاسی میان دو تیم در فضای مثبت و همدلانه‌ای اولیه صورت نمی‌گیرد. یعنی علاوه بر اختلاف نظر در بخش تخنیکی، در بعد سیاسی و بر سر تفسیر و میکانیزم تشکیل حکومت وحدت ملی نیز میان دو طرف، تفاوت دیدگاه و برداشت وجود دارد. تیم تداوم و تحول به طور کلی طرفدار دیدگاه تمرکز قدرت است و توافقات در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی را نیز مبتنی و متناسب به همین هدف محوری و استراتژیک خود تفسیر و طراحی می‌کند. در مقابل، تیم اصلاحات و همگرایی خواستار توزیع قدرت است و توافقات سیاسی میان دو تیم و شکل و محتوای حکومت وحدت ملی را براساس همین نگاه و خواست مرکزی خود تعبیر می‌نماید.

به رغم خوشبینی‌های اولیه، اکنون مشکلات واقعی افغانستان دوباره سربرآورده است. از یکسو استبداگرایان تن به توزیع قدرت نمی‌دهند و به سختی می‌کوشند که سنت تاریخی انحصار قومی قدرت را به نحوی تداوم ببخشند. از سوی دیگر، اقشار و اقوام مختلف افغانستان خواستار مشارکت در قدرت هستند.

نظام تمرکز قدرت در افغانستان ازهم‌پاشیده و بازتولید استبداد دیگر ممکن نیست. آینده‌ی افغانستان یا پذیرش دموکراسی و انتخابات و مبتنی بر آن نوعی توزیع قدرت است و یا جنگ و خشونت و در نهایت تجزیه.


محمد امین حلیمی