وزارت خارجه افغانستان روز شنبه به طلوع نیوز گفته است که پاکستان برای پوشانیدن تخطی هایش تلاش می ورزد با ادعاهای بی اساس، افغانستان را به کار تروریستی متهم سازد.

احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این مطلب می گوید که به تازه‌گی مقام‌های وزارت خارجه پاکستان، کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را در اتهام به کشته شدن یک سرباز پاکستانی در تیراندازی جنگجویان از خاک افغانستان احضار کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه این ادعای مقام‌های پاکستانی را بی بنیاد می داند و می گوید، که اسلام آباد خود در کار مبارزه با هراس افگنی صادق نبوده است.

این درحالی است که وزارت خارجه پاکستان در واکنش به کشته شدن یک سربازش در باجورایجنسی کاردار سفارت افغانستان را در اسلام آباد را احضار کرده است، مقام‌های وزارت خارجه پاکستان می گویند که این سرباز در تیراندازی جنگجویان از خاک افغانستان کشته شده است.

اما وزارت امور خارجه این ادعای پاکستان را رد می کند.

آقای مستغنی گفته است " این گونه ادعاها در واقع تلاش است برای کتمان تخطی‌های یک جانبه که همواره از آن سوی خط دیورند که در مقابل افغانستان صورت گرفته است."

در حالی که پولیس و مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار نظامیان پاکستان را متهم به حمله بر ولسوالی حصارک این ولایت می کند و نیز در بسیاری از رویدادها پاکستان متهم شناخته می شود، اما وزارت خارجه افغانستان ظاهراً در این باره خاموش است، سخنگوی این وزارت اتهام ها بر پاکستان تایید می کند، اما می گوید که به این اتهام ها از راه های سیاسی پرداخته می شود.

آقای مستغنی می افزاید که " دولت افغانستان در گذشته در چنین موارد با جدیدیت عمل کرده است البته تا به امروز بخاطر حل عملی معضل و پایگاه‌های تروریست در منطقه ما آن هم در آن سوی خط دیورند مناطق زیر اداره پاکستان در سطح نشست های دوجانبه که میان دو کشور صورت گرفته و مجراهای دیپلماتیک تلاش های جدی صورت گرفته است."

شماری از آگاهان به این باور استند که پاکستان در عملی کردن تعدات اش صادق نبوده است و باید حکومت افغانستان در این باره به گونه جدی عمل کنند.

میر احمد جوینده آگاه سیاسی گفته است " ادعاهای پاکستان مبنی بر عدم اقدامات به موقع و سریع افغانستان است اگر راکت های پاکستان را مستند سازی می کردند وبه شورای امنیت سازمان ملل ارایه می کرد هر گز پاکستان جرعت نمی کرد که چنین اتهام ها به افغانستان وارد کند."

پاکستان همواره به پشتیبانی از هراس افگنان و پناه گاه دان به هراس افگنان در بخش های قبایلی متهم شده است، اما اکنون دیده می شود پاکستان در این کار افغانستان را متهم می سازد.