حمله‌های موشکی پاکستان بر بخش‌های شرقی کشور در روزهای اخیر از سر گرفته شده اند، اما بامداد روز شنبه چرخ بال‌های پاکستانی نیز بخش‌های ولایت کنر را بمباران کرده اند.

بسم الله محمدی وزیر دفاع ملی که به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود می گوید :"در همین نقطه که دانگام می گویند در نقطه مرزی ما جنگ است و بالای پوسته‌های انان حمله شده است این‌ها هنوز هم توپ می زنند و طیارات آنان آماده بالای سرحد ما همین را تحقیق داشتیم که قصه چی شد و همین لحظه که طرف شما می آمدم پنج اقدام تروریستی را بالای بخش های گونه گون بالای مردم و نیروهای امنیتی شما شده بود تا به ام صبح شش نفر از نیروهای دفاعی و اردوی ملی شما به شهادات رسیدن."

پس از این حمله ها سرانجام برده باری رییس جمهور لبریز شد و دستور آماده باش بودن نیروهای امنیتی کشور را داد.

وزیر دفاع ملی می گوید:" باور به خدا بکن که اظهارات داد که آماده گی تان را بگیرند مه با صدراعظم پاکستان و خودت همرای رییس ستاد ارتش گپ زدی اگر ادامه پیدا کرد آماده گی تان را بگیرد که من قومنده می کنم حمل بالمثل را انجام بدهید."

معاون ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که طالبان پاکستانی به دستور سازمان استخبارات نظامی پاکستان به بخش های مرزی میاند و پس از شلیک چند گلوله نظامیان پاکستانی اقدام به حمله های موشکی می کنند.

حسام الدین حسام می گوید:"یک تعداد طالبان پاکستانی دستور یافته از ای اس ای در داخل بخش‌های سرحدی آمده اند شبانه داخل می شوند و دوباره دست به یک تعداد فیرهای ساخته گی می زنند."

این حمله‌ها شماری از باشندگان ولایت کنر را به ستوه آورده اند و آنان از دولت می خواهند تا در این باره اقدام جدی نماید.

شاهد الله باشنده کنر می گوید: "زنان و مردان در این حملات کشته شدن و از دولت می خواهیم که جلو این حمله ها را بگیرند."

تا کنون این معضل چندین بار با مقام‌های پاکستانی در میان گذاشته شده است، اما نتیجه دلخواه به همراه نداشته است.

شهروندان کشور از دولت می خواهند تا به این معضل پایان بخشد.

حمیدالله سی و هشت ساله که در کابل زندگی میکند می گوید:" برادران و هموطنان مرا آواره ساخت باید حالا جواب مشت به مشت داده شود."

فرمانده پولیس کنرمی گوید که نظامیان پاکستانی در یک هفته گذشته نزدیک به یک هزار موشک را بر ولسوالی‌های شیگل و دانگام ولایت کنر پرتاب کرده اند.


اخبار بیشتر از ولابت کنر
   
۱ وزارت امور خارجه: ادامه حملات پاکستان بی پاسخ نخواهد ماند
۲ حمله چرخ بال‌های پاکستانی بر بخش‌های مرزی ولایت کنر
۳ ادامۀ راکت پراگنی نظامیان پاکستانی بر روستا های کنر

موضوعات مرتبط

کنر