کمیسیون رسانه های انتخابات افغانستان، امروز (چهارشنبه) در یک نشست خبری اعلام کرد که چهارده رسانه کشور، به دلیل گزارش های جانبدارانه در خصوص انتخابات و عدم رعایت قوانین در دوره سکوت جریمه نقدی شدند.


    مطلب مرتبط

   
۱   جنازه سردار احمد با اعضای خانواده اش در کابل به خاک سپرده شد

۲   درهای امنیتی سرینا با سکه‌های فلزی باز شدند؟

۳   رسانه‌های افغانستان پوشش خبری طالبان را برای دو هفته تحریم کردند

موضوعات مرتبط

آزادي بيان و رسانه ها
مسوولان این کمیسیون می گویند که بیشتر این رسانه ها، حزبی هستند که از پنج تا هفتاد و پنج هزار افغانی جریمه شده اند.
فریده نیکزاد، رییس کمیسیون رسانه های انتخابات گفت: "چهارده رسانه، به دلیل نشر گزارش های جانبدارانه در خصوص انتخابات و عدم رعایت قوانین در دوره سکوت جریمه شدند."
خانم نیکزاد گفت که کمیسیون رسانه های انتخابات، نظر به ارزيابى و نظارتى که در جريان مبارزات انتخاباتى و دوره سکوت انجام داد، تصميم گرفت تا رسانه های متخلف جریمه شوند.
تلويزيون آیينه هفتاد و پنج هزار افغانی، سبا شصت هزار افغانی، راه فردا، آرزو، افغان و دعوت، هر يک پنجاه هزار افغانى، نگاه و ژوندون هر يک سی و پنح هزار افغانی، مهر در ولايت بلخ بیست هزار افغانی، شمشاد، نورين و راديو نوا هر يک ده هزار و تلويزيون هيواد در ولايت قندهار، پنج هزارافغانى از سوی کمیسیون رسانه های انتخابات جریمه شدند.
مسوولان این کمیسیون می گویند که به تعدادی دیگر از رسانه های کشور نیز به دلیل تخطی رسانه ای در جریان مبارزات انتخابات اخطاریه فرستاده شده است.
فریده نیکزاد، رییس کمیسیون رسانه های انتخابات گفت که رسانه هایی هم هستند که در انتخابات تخلف کرده اند اما به حدی نیست که جریمه شوند.
حشمت رادفر، معاون این کمیسیون نیز گفت که چهارده رسانه از داکترعبدالله عبدالله، اشرف غنى احمدزى، استاد عبدالرب رسول سياف، زلمى رسول و در دو مورد از گل آغاشيرزى طرفدارى کرده اند.