شماری از بزرگان قومی ولایت پکتیا و نماینده یکی از نامزدان ریاست جمهوری در این ولایت می گویند که برخی مقام های دولتی در چند مرکز رای دهی به نفع نامزد مشخص صندوق های رای دهی را پر کرده اند.


    مطلب مرتبط

   
۱   عــدالت قربانیِ مصلـحت افشـای سنـد تا به کـی؟

۲   فـرجـامِ انتـخابات گزینه‌ها و پیـامدها

۳   متهم شدن محمد کریم خلیلی به مهندسی انتخابات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله

موضوعات مرتبط

انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳
معترضان در نشست خبری اعلام کردند که آنان پیش از برگزاری انتخابات در مورد احتمال تقلب در شماری از مراکز رای دهی به کمیسیون مستقل انتخابات اطلاع داده بودند، اما به گفته معترضان با بی توجهی این کمیسیون در همان مراکز باعث شده که صندوق های رای به نفع نامزد مشخص پر شده است.
گل پادشاه مجیدی، مسئول دفتر ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در این نشست گفت: "طبق گزارش های قبلی در ولایت پکتیا نزدیک به دوصد و ده هزار رای استفاده شده که از این میان از ۹۲ تا ۹۵ هزار رای مربوط اشرف غنی احمدزی بوده است، اکنون کمیسیون انتخابات از سه صد هزار رای خبر می دهد که این نشان دهنده تقلب گسترده است."
مجیدی می گوید که ولسوال ها و قوماندانان امنیه به دستور والی پکتیا موطف شده بودند تا به نفع نامزد مشخص کمپاین کنند.
مجیدی همچنان برگه های نتایج انتخابات را به دسترس خبرنگاران قرار داد که در این برگه ها نشان می دهد به نفع دو نامزد مشخص تقلب شده است.
آقای مجیدی شماری از مقام های امنیتی پکتیا را متهم کرد که آنان امنیت بعضی از مراکز رای دهی را خراب کرده و صندوق ها را به نفع یک نامزد پر کرده اند.
او می گوید که حشمت الله یوسفی، رئیس دفتر والی در پایان برگزاری انتخابات، صندوق های رای را در بعضی از مراکز دست کاری کرده و در این مورد اسناد نیز در دست دارد.
از سوی هم رحمت الله حقمل، رئیس کمیسیون انتخابات ولایت پکتیا می گوید که امکان دارد در شماری از مراکز رای دهی به نفع یک نامزد تقلب شده باشد اما او برگزاری انتخابات در پکتیا را موفقانه خواند.
حقمل می گوید که شمار رای دهندگان در این ولایت نزدیک به دوصد و پنجاه هزار تن بوده و اگر در مورد تقلب اسناد و شواهد در اختیار آنان قرار داده شود صندوق های که از آرای تقلبی پر باشد را قرنطین خواهند کرد.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به تاریخ 16 حمل برگزار شد.
این انتخابات از نظر ناظران داخلی و خارجی شفاف بوده اما با تخلفاتی نیز همراه بوده است.


اخبار بیشتر از ولابت پکتیا
   
۱ عبدالله: تامین امنیت سراسری در اولویت های کاری ام قرار دارد
۲ دست داشتن مقام های دولتی پکتیا در تقلب انتخاباتی
۳ فروش کارت دای دهی در پکتیا

موضوعات مرتبط

پکتیا