وزارت تحصیلات عالی روز گذشته نتایج امتحان کانکور را اعلام کرد. این وزارت می‌گوید از جمله ۲۲۵ هزار تن که در کانکور شرکت کرده بودند، ۱۱۰ هزار نفر کامیاب شده‌اند.
این وزارت می‌گوید که ۵۵ هزار تن به موسسات تحصیلات عالی، ۵۵ هزار تن دیگر به موسسات تحصیلات نیمه عالی و ۲۵ هزار تن دیگر با تخفیف به موسسات تحصیلی خصوصی راه یافته‌اند.
براساس این آمار بیش از ۱۰۰ تن از داوطلبان کانکور بی‌نتیجه مانده و سرنوشت آن ها مشخص نیست. با گذشت هر سال شمار دانش‌آموزانی که در کانکور شرکت می‌کنند و ناکام می‌مانند، بیشتر می‌شود.
وزارت تحصیلات عالی وعده داده بود که با ساختن دانشگاه‌ها، ظرفیت پذیرش را بالا می‌برد اما شمار داوطلبان کانکور به مراتب بیشتر از آن است که این وزارت همه آن‌ها را جذب کند.