رییس‌جمهور کرزی گفته است که افغانستان از مردم پاکستان شکایت ندارند، چون آن‌ها در جریان مهاجرت و جهاد افغانستان خانه و نان خود را با مردم افغانستان شریک کردند، اما شکایت ما متوجه دستگاه‌های استخباراتی و نظامی پاکستان است که از افراطیت مذهبی به عنوان وسیله استفاده کرده و در پی بی‌ثباتی و تضعیف افغانستان می‌باشند.

رییس‌جمهور گفت استفاده ابزاری از افراطیت بر ضد افغانستان امروز دامن خود پاکستان را نیز گرفته است.

حامد کرزی در مصاحبه با تلویزیون «جیو»ی پاکستان گفت که «دستگاه‌های نظامی و استخباراتی پاکستان همواره از حسن نیت افغانستان سوءاستفاده کرده و تلاش می‌کنند تا حکومت‌های افغانستان دست نشاندۀ آن‌ها بوده و به خواست آن‌ها سر تسلیم فرود بیاورند؛ اما، این تلاش‌ها به جایی نخواهد رسید، برعکس باعث ویرانی و مصیبت شده است. اگر پاکستان این همه را به خاطری انجام می‌دهد که افغانستان خط دیورند را به رسمیت بشناسد و افغانستان به عمق ستراتیژیک پاکستان مبدل شود، باید بداند که هیچگاهی به این هدف نخواهد رسید.»

رییس‌جمهور افغانستان در این مصاحبه همچنان افزود که «مردم افغانستان به حکومت‌های شان اجازه نخواهند داد تا کشورشان به عمق استراتیژیک پاکستان مبدل شده و سیاست خارجی یا بخشی از سیاست آن به اراده و خواست پاکستان تنظیم شود.

اما با این همه، مردم افغانستان خواهان روابط دوستانه با پاکستان هستند، روابطی که بر مبنای احترام متقابل به حاکمیت همدیگر و روابط مساوی میان دو کشور استوار باشد، نه رابطه‌بی مانند آمر و مادون. شاید در گذشته در تاریخ، چنین آرزوی بوده باشد مانند زمان طالبان و یا پیش از آن، اما آن‌زمان دیگر تکرار نخواهد شد.»

آقای کرزی در پاسخ به سوالی که مقامات پاکستانی تلاش کرده‌اند تا روابط خوب با افغانستان داشته باشند، گفت: «در واقع این حکومت افغانستان است که بیشترین تلاش‌ها را برای دوستی با پاکستان انجام می‌دهد. رییس جمهور کرزی گفت:
 « باوجود همۀ تلاش‌های ما برای برقراری روابط دوستانه با پاکستان، دستگاه‌های نظامی و استخباراتی این کشور هیچ کاری برای تقویت این دوستی انجام نداده اند و من می‌خواهم مردم پاکستان بدانند که فرصت‌های زیادی در ده سال گذشته ضایع شده است و آرزوی من این است که در حالی‌که افغانستان تا یک سال دیگر حکومت جدید خواهد داشت، دستگاه‌های پاکستان از این فرصت استفاده کند و برای تامین آینده بهتر برای مردمان هر دو کشور با افغانستان دست همکاری دهد.»

رییس جمهور تاکید کرد که در طول ۶۵ سال تاریخ پاکستان، هیچ حکومتی در افغانستان به اندازه ده سال اخیر با پاکستان تماس نداشته است و ابتکار همه این تماس‌ها و تلاش‌ها را حکومت افغانستان به دست داشته است. حکومت افغانستان تلاش کرده تا از طریق ابتکارات گوناگون در ترکیه، عربستان سعودی، بریتانیا، امریکا و دیگر میکانیزم‌های دو جانبه و چند جانبه سطح تماس‌ها با پاکستان را بیشتر سازد.

 این ابتکارات همه از جانب حکومت افغانستان بوده است و نه پاکستان، اما پاکستان این ابتکارات را جدی نگرفته و از آن به گونه سطحی گذشت و پاکستان نخواست از آنها برای برقراری دوستی با افغانستان استفاده کند.

همچنان در این مصاحبه، رییس جمهور افغانستان در پاسخ به یک سوالی در مورد حملات هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان گفت، با وجودی‌که موضوع حملات هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان مربوط امریکا و پاکستان است و ما در آن کاری نداریم، اما در کل مخالف هرگونه حمله‌یی هستیم که در آن به افراد بیگناه و ملکی آسیب برسد، همانگونه که در افغانستان ما در برابر تلفات افراد ملکی در نتیجه عملیات های نظامی ایستاده شده ایم. رئیس جمهور گفت که بخاطر مخالفت با تلفات و آسیب به افراد ملکی در کنار نخست وزیر جدید پاکستان در برابر حملات هواپیماهای بدون سرنشین خواهد ایستاد.