معاون اول رييس جمهور، خط ديورند را يک مشکل بين افغانستان و پاکستان خوانده مى گويد که دولت افغانستان، حاضر است راه حل معقولى را از طريق مذاکرات جستجو نمايد.


    مطلب مرتبط

   
۱   کابینه افغانستان: خط مرزی بین افغانستان و پاکستان را 'سرحد' نگویید

۲   کرزی به حکومت پاکستان: خیال دیورند و عمق استراتژیک را از سر به ‌دور کنید!

۳   تغییر سیاست منطقه‌یی امریکا: کــابل با اسـلام‌آباد پیمان راهبردی ببندد!

موضوعات مرتبط

خط دیورند


اين درحالى است که رييس جمهور حامد کرزى، به تاريخ (١٤ جوزا) گفت که هيچوقت خط ديورند را به رسميت نخواهد شناخت و در مورد آن، حتى به مذاکرات نيز حاضر نيست.

کرزى گفت که پاکستان ميخواهد با ايجاد مشکلات در مناطق سرحدى، مردم افغانستان را به مذاکره مجبور نمايد و اين خط را به رسميت بشناساند.

محمد قسيم فهيم معاون اول رييس جمهور، امروز طى سخنانى در کنفرانس ملى واليان، خط ديورند را يک خط جدايى بين افغانستان و پاکستان خواند و گفت که از اثر آن، مردم هردو طرف جور ديده اند.

فهيم پيشنهاد نمود تا هردو کشور درمورد، با ميانجيگرى امريکا و ملل متحد، به ميز مذاکره حاضر شوند.

معاون رييس جمهور افزود: "ما حاضریم که منافع پاکستان را با درنظرداشت منافع مردم افغانستان، از طريق معقول در نظر بگيريم و مشکلات خود را حل کنيم."

وى گفت: طوريکه پاکستان در مقابل افغانستان منافع خودرا دارد، افغانستان نيز داراى منافع خود ميباشد.

وى با اشاره به مشکلات سرحدى بين کشورهاى اروپايى بعد از جنگ جهانى دوم گفت: مشکلات سرحدى بايد بجاى جنگ و اسلحه؛ از طريق مذاکرات معقول، منطقى و عادلانه طوريکه درجهان معمول و تجربه شده، حل گردد.

اما فهيم به شکل ضمنى از پاکستان خواست که اگر ميخواهد خواست هاى خود را از طريق جنگ و زور برافغانستان تحميل نمايد، "پس اين آرمان را به گورخواهد برد. هېچ امکان ندارد؛ هيچ قدرت نظامى اين کار را کرده نمى تواند."

وى گفت که در ولايت سرحدى افغانستان، پول و تذکره توزيع ميشود، که يک کار جنجال برانگيز است و مردم هردو کشور را با مشکلات زياد رو به رو ميسازد.

وى، از حکومت جديد پاکستان و اردوى آن کشور خواست تا از حرکات تحريک آميز اجتناب ورزند و راهى را پيش گيرند که به جنگ نينجامد.

خط ديورند درسال ١٨٩٣ميلادى، توسط انگليس ها منحيث سرحد ميان هند بريتانوى وقت و افغانستان ايجادشد؛ اما افغانستان هېچوقت اين خط را منحيث سرحد بين المللى قبول نکرده است.

 عزيزاحمد چوهدرى سخنگوى وزارت خارجۀ پاکستان، حدود يک ماه قبل درگفته هاى خود، خط ديورند را يک مسئله حل شدنى ميان دو کشور خواند.

درسال ١٩٤٧زمانى که پاکستان کنونى ايجاد شد، مناطق بلوچستان و خيبر پشتونخواه فعلى نيز شامل آن شد و کابل نيز بعداً از پذيرفتن اين سرحد، خوددارى کرد.